SUP Gal

SUP Gal

ปีที่เข้าร่วม 2019

สิริน หญิงสาวผู้ชื่นชอบการพายเรือที่เรียกว่า SUP(Standing UP Paddle Board) งงละสิว่าเรืออะไร ไม่ต้องงง ถ้ามารู้จักกับสิรินก็จะรู้จักเรือของสิริน และเรื่องราวการพายเรือของสิริน

บทความของฉัน