Away

Away

ปีที่เข้าร่วม 2019

ส่วนใหญ่คนเราก็เจออะไรมาไม่เหมือนกัน มันคงดีกว่าถ้าได้ลันทึกเป็นตัวอักษรและมีคนได้เห็นว่าความรู้สึกนี้เราก็เคยผ่านมานะ

บทความของฉัน