...ม้าโฉด

...ม้าโฉด

ปีที่เข้าร่วม 2019

นักเขียนผู้รักการเก็บรายละเอียดเครื่องฟุตบอล เจ้าของเพจเสียบสามเหลี่ยม และผ่านประสบการณ์เขียนบทความฟุตบอลมามากกว่า 2,000 บทความตลอดชีวิต

บทความของฉัน