Tunwarat Champ

Tunwarat Champ

ปีที่เข้าร่วม 2019

นักฝึกคิด ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ที่ในช่วง lockdown นอนวันละ 10 ชั่วโมง ตื่นมาก็นอนอ่านหนังสือ แล้วก็ลุกไป cook พร้อมดู cooking shows ไปด้วย กำลังพยายามปรับปรุงชีวิตให้ดีกว่านี้ สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลและ aromatherapy เป็นพิเศษ