โค้ชตุ้มสรุปให้

โค้ชตุ้มสรุปให้

ปีที่เข้าร่วม 2019

โค้ชตุ้มสรุปให้ ปัจจุบัน เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักธุรกิจออนไลน์ นักเขียน ชอบสรุปเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ตัวเองได้เก็บไว้ดู และแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้ไปด้วย เพราะเชื่อว่า การแบ่งปันความรูินั้น ยิ่งให้เราจะยิ่งได้ :)

บทความของฉัน