เฮียซา Sixty

เฮียซา Sixty

ปีที่เข้าร่วม 2019

หนุ่มอายุเหลือน้อย แบบว่า ไม่อยากนับถอยหลัง เพราะยังมีสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติอีกเยอะเลย งานเขียนก็เป็นหนุ่งในนั้น

บทความของฉัน