ศักดินันต์ วราเมศวรชัย

ศักดินันต์ วราเมศวรชัย

ปีที่เข้าร่วม 2019

อายุ 51 จบ ป.โท จากมหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมรสแล้วเป็นสาวเมืองแพร่ พ่อตามีภรรยาฝาแฝดเหมือน พระลอเพื่อนแพง เลยคุยกับใครๆว่าเป็นลูกเขยพระลอ ดูเก๋ดี

บทความของฉัน