ยุคใหม่การตลาดของไทย

ยุคใหม่การตลาดของไทย

ปีที่เข้าร่วม 2019

การตลาดแบบเข้าถึงง่ายๆและใช้ได้จริง มุมมองการตลาดที่ต่างออกไปอีกมุม ความรู้จากประสบการณ์จริง Marketing soft skill trainer

บทความของฉัน