กันต์กวี  ภัทรอาภากร

กันต์กวี ภัทรอาภากร

ปีที่เข้าร่วม 2019

บทความของฉัน