Avatar

G4 กิ่ง นางสาวกิ่งกมล ดอนบ้านเขียว คณะวิทยาการจัดการ

ความสุขอยู่ระหว่างทางหาใช่ที่จุดหมายปลายทาง จงยิ้มและมีความสุขให้มากกว่าความทุกข์ที่ได้เจอ

บทความโดย: Babyshark