Avatar

G16 นางสาวอารีรัตน์ กาบแก้ว (กุ๊ก)

จงอย่าเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป แต่จงเป็นคนที่ดีขึ้น

โปรไฟล์เพิ่มเติม

บทความโดย: Babyshark