G01 นางสาวกุลภัทร เปรมสุขใจ (หนิงหนิง)

G01 นางสาวกุลภัทร เปรมสุขใจ (หนิงหนิง)

ปีที่เข้าร่วม 2019

สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือการไม่กล้าเริ่มต้นทำอะไรตั้งแต่แรก

บทความของฉัน