G07 นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วจำรัส (พิมพ์)

G07 นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วจำรัส (พิมพ์)

ปีที่เข้าร่วม 2019

ทุกวันเป็นวันใหม่ เพราะอย่างนั้นเลยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

บทความของฉัน