ต๋อม B2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ต๋อม B2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่เข้าร่วม 2019

ทุกความมืดมิด แสงสว่างตัวผมจะเชิดฉาย

บทความของฉัน