พีม B1 คณะศิลปศาสตร์

พีม B1 คณะศิลปศาสตร์

ปีที่เข้าร่วม 2019

เขิลจังเมื่ออยู่หน้า กล้อง แต่ถ้าเทอว์จ้องจะไม่เขิลเรย💕 พีมคับ B1 ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ฝากเนื้อ ฝากตัวด้วยนะครับ

บทความของฉัน