ลูกฟลุ๊ค L5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ลูกฟลุ๊ค L5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปีที่เข้าร่วม 2019

ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ

บทความของฉัน