ปริม G14 คณะบริหารธุรกิจ

ปริม G14 คณะบริหารธุรกิจ

ปีที่เข้าร่วม 2019

ไม่มีสิ่งไหนทำไม่ได้ ถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจ

บทความของฉัน