Akekawat

Akekawat

ปีที่เข้าร่วม 2019

นักศึกษาคณะนิเทศาสตร์ สาขาวรสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายเอกวัสส์ ธรานุกูลวงศ์ 6054300326

บทความของฉัน